แจ้งเตือนจากส่วนกลาง
02-08-2021สำนักงาน กอง กลุ่ม สามารถบันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในขั้นที่ 7 ได้แล้วadmin
20-01-2020ขอความร่วมมือสำนักงาน/กอง บันทึกเหตุผลคำของบประมาณของแต่ละรายการลงในระบบdsdw
Power by : Good Service Computer Co.,Ltd